top of page

הדברים שמשמחים את הלב

שרדנו את הסגר. מעל חודש היינו בבית. אני לא יודעת מה אתכם, אנחנו בוגרים גם של שני בידודים. בידד אחד סיימנו 3 ימים לפני הכניסה לסגר והבידוד השני היה תוך כדי הסגר. להיות עם תאומים בני 4 בבית, בלי יכולת לצאת, זה אתגר בפני עצמו. חוץ מהתאומים יש גם עבודה, יש גם זוגיות, יש גם מטלות בית. הג'ינגול הזה גרם לי התשה מוחלטת (כמו הורים רבים במדינה הזו שנמצאים באותו המצב).


איך שנגמר הסגר הלכנו לים כדי למלא מצברים. היה ים מושלם. הודות להתחממות הגלובלית, היה חם בפברואר, היה ים בצבע טורקיז ללא כל זכר לגלים (מה שנקרא בעגה המקומית - ים פלטה). החול היה נקי, אפשר היה לראות פנים של אנשים ללא מסיכה. כולם מחייכים. הילדים נהנו בטירוף. אנחנו נהנינו. לנשום את האוויר עם המלח, המרחב האינסופי - כל אלה מרחיבים דעתו (ונשמתו) של אדם.