top of page

מהי כתובה ומה ההבדל בין כתובה מסורתית לאלטרנטיבית?

אני מזמינה אתכם לחשוב על הכתובה בצורה קצת אחרת ממה שמקובל לחשוב עליה כאן בארץ...