top of page

גיפט קארד

‏100 ₪

אף פעם אי אפשר לטעות כשנותנים גיפט קארד. כל אחד יוכל לבחור מה שהוא הכי רוצה.
תבחרו את הסכום ועבור מי מיועדת המתנה, כיתבו מילים אישיות וזהו.. הגיפט קארד בדרך לאהובים שלכם.
...
אף פעם אי אפשר לטעות כשנותנים גיפט קארד. כל אחד יוכל לבחור מה שהוא הכי רוצה. תבחרו את הסכום ועבור מי מיועדת המתנה, כיתבו מילים אישיות וזהו.. הגיפט קארד בדרך לאהובים שלכם.

‏100 ₪
‏150 ₪
‏200 ₪
‏500 ₪
סכום אחר
bottom of page