top of page
באנר לחנות מרמלדה copy.jpg

איורים

"מאה חדרים" מאת חיה שנהב

איורים בחיתוכי נייר.

כריכה, פורזץ, שער גדול, 3 כפולות, עיצוב דמות

איורים אלה נעשו במסגרת קורס "טקסט תמונה" בבית הספר מאיירימים, בהנחיית ליאורה גרוסמן

bottom of page